Hej och välkommen till Brf Höjdpunkten

Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten finns i stadsdelen Berghem i Umeå. Vi har totalt 139 lägenheter fördelade på fyra punkthus – med adresserna Nydalavägen 10 och 12 samt Skidspåret 11 och 13 – samlade kring en stor grönyta.

Här på bostadsrättsföreningen Höjdpunktens webbsidor finns information som kan vara till nytta och glädje både för oss som redan bor här och för personer som är intresserade av att flytta hit. Under rubriken Om brf Höjdpunkten hittar du information om föreningen. Det kan vara en lämplig början för den som inte känner till oss. Här finns till exempel en karta, lite om föreningens historia liksom korta beskrivningar av något av det vi erbjuder våra boende.

Den som bor i vår förening hittar kontaktuppgifter och liknande på den lösenordsskyddade sidan För boende. De dokument som finns i avdelningen Stadgar och regler är i första hand till för våra boende.

Senaste nyheter

Vi övergår till e-post för information till boende

Alla boende har fått ett meddelande om att vi övergår till e-post för att sprida information till boende. Var vänlig skicka ett e-postmeddelande till mina.kontaktuppgifter@brf-hojdpunkten.se och ange för en eller flera personer i hushållet: namn, e-post, internt lägenhetsnummer (möjliga alternativ 1–139; se elcentral eller lista i entrén), samt ett eller flera telefonnummer. Genom att anmäla […]

Årsstämma och invigning av Höjdpunkten 7 maj 2018

Måndag 7 maj kl. 19.00 blir det årsstämma, se bilaga. Invigning Eftersom samlingslokalen nu är nyrenoverad blir det lite invigningsfest efter stämman. Underlag till stämman Årsredovisning, inkommen motion samt sammanfattning av förslag till stadgeändringar delas ut till alla medlemmar. Årsredovisningen och det fullständiga förslaget till stadgeändringar läggs ut på sidan För boende. Alla medlemmar är […]

Renovering av samlingslokalen Höjdpunkten

Renoveringen av samlingslokalen Höjdpunkten har nu passerat rivningsstadiet och övergått till uppbyggnad. Det blir en ny, stor entré med garderob och två toaletter. Bakom detta utrymme blir det ett litet rum för förvaring av möbler och städutrustning. I det stora rummet blir det ett nytt kök, nya vitvaror samt nya ytskikt. Gardiner och vissa möbler kommer […]