Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till

ordinarie föreningsstämma

tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00
plats: Höjdpunkten

Dagordning
  • Enligt stadgar § 22 a-s

Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman.

Välkomna!

Posted in Styrelsen informerar.