Årsstämma och invigning av Höjdpunkten 7 maj 2018

Måndag 7 maj kl. 19.00 blir det årsstämma, se bilaga.

Invigning

Eftersom samlingslokalen nu är nyrenoverad blir det lite invigningsfest efter stämman.

Underlag till stämman

Årsredovisning, inkommen motion samt sammanfattning av förslag till stadgeändringar delas ut till alla medlemmar.

Årsredovisningen och det fullständiga förslaget till stadgeändringar läggs ut på sidan För boende.

Alla medlemmar är välkomna!

Posted in Information, Styrelsen informerar.