Vi övergår till e-post för information till boende

Alla boende har fått ett meddelande om att vi övergår till e-post för att sprida information till boende.

Var vänlig skicka ett e-postmeddelande till mina.kontaktuppgifter@brf-hojdpunkten.se och ange för en eller flera personer i hushållet:

  • namn,
  • e-post,
  • internt lägenhetsnummer (möjliga alternativ 1–139; se elcentral eller lista i entrén),
  • samt ett eller flera telefonnummer.
  • Genom att anmäla sig till e-postlistan på detta sätt ges samtycke att brf Höjdpunkten hanterar dessa personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att sparas digitalt. Uppgifterna kommer inte att ges vidare till tredje part och vid avflyttning raderas informationen.

    För fullständig information om brf Höjdpunktens hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR klicka här.

    Posted in Styrelsen informerar.