Byte av ventil i badrum samt slutförande av ovk

Umeå första sotningsdistrikt AB har fått i uppdrag att byta badrumsventiler samt att justera flöden i enlighet med vad som krävs för godkänd OVK

Alla lägenheter kommer att besökas och är ingen hemma kommer huvudnyckel att användas. Se Preliminär tidsplan.  Mer information kommer att lämnas i era postboxar några dar innan besöken. Har ni invändningar, kontakta företagets kontor på telefon 090-18 62 65

Posted in Okategoriserade.