Lite kort om brf Höjdpunkten

På de här sidorna kan man läsa mer om föreningen – om historia, läge, byggnader, service till boende och liknande.

Kontaktuppgifter till styrelseledamöter, förvaltare m.fl. finns på sidan “För våra boende”. För att komma åt dessa sidor krävs att man är boende eller medlem i föreningen och har fått inloggningsuppgifter.

Kort historik

1963 flyttade de första boende in i de fyra nya höghus i stadsdelen Berghem som bildade Riksbyggens bostadsrättsförening Umeåhus 13. På den tiden fanns en väl utbyggd närservice: livsmedelsbutik i hus 10 och kiosk i hus 12. I angränsande kvarter fanns postkontor, en bank och ytterligare en livsmedelsbutik. Under 1990-talet försvann de sista av dessa då fem hyreslägenheter byggdes i den tidigare affären på Nydalavägen 10.

Föreningen i dag

Sedan 1998 är vi en fristående bostadsrättsförening med namnet bostadsrättsföreningen Höjdpunkten. Föreningen äger fastigheterna Brättet 6 och 7. På den stora tomten finns fyra punkthus, två garagelängor och några mindre träbyggnader.

Ombyggnationer

Ombyggnationer genom åren dokumenterade av Wilhelmina Schedin.