Vi övergår till e-post för information till boende

Alla boende har fått ett meddelande om att vi övergår till e-post för att sprida information till boende. Var vänlig skicka ett e-postmeddelande till mina.kontaktuppgifter@brf-hojdpunkten.se och ange för en eller flera personer i hushållet: namn, e-post, internt lägenhetsnummer (möjliga alternativ 1–139; se elcentral eller lista i entrén), samt ett eller flera telefonnummer. Genom att anmäla […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00 plats: Höjdpunkten Dagordning Enligt stadgar § 22 a-s Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman. Välkomna!