Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00 plats: Höjdpunkten Dagordning Enligt stadgar § 22 a-s Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman. Välkomna!