Trädgårdsnytt 2017

En karusell har köpts in och ställts upp. Intill kommer ett nytt barnbord. Detta område kan bli en barnvänlig del av trädgården. I våras måste vi ta bort en oxel vid Skidspåret 13 som inte var frisk. Där blir det ett fruktträd. Bakom cykelhuset vid hus 11 finns ett nytt stort bord och 8 stolar. […]

Nya i styrelsen 2017

Sidan Styrelse och förvaltare på de lösenordsskyddade sidorna För boende är uppdaterad med namn på en ny ledamot och en ny suppleant. På anslagstavlorna i entréerna finns också uppgift om styrelsens sammansättning.

Container för grovsopor

Container för grovsopor kommer torsdag den 4 maj. Den hämtas tisdag 9 maj (sannolikt på morgonen). Mer information finns i bilagan. container_170504