Vi övergår till e-post för information till boende

Alla boende har fått ett meddelande om att vi övergår till e-post för att sprida information till boende. Var vänlig skicka ett e-postmeddelande till mina.kontaktuppgifter@brf-hojdpunkten.se och ange för en eller flera personer i hushållet: namn, e-post, internt lägenhetsnummer (möjliga alternativ 1–139; se elcentral eller lista i entrén), samt ett eller flera telefonnummer. Genom att anmäla […]

Årsstämma och invigning av Höjdpunkten 7 maj 2018

Måndag 7 maj kl. 19.00 blir det årsstämma, se bilaga. Invigning Eftersom samlingslokalen nu är nyrenoverad blir det lite invigningsfest efter stämman. Underlag till stämman Årsredovisning, inkommen motion samt sammanfattning av förslag till stadgeändringar delas ut till alla medlemmar. Årsredovisningen och det fullständiga förslaget till stadgeändringar läggs ut på sidan För boende. Alla medlemmar är […]

Renovering av samlingslokalen Höjdpunkten

Renoveringen av samlingslokalen Höjdpunkten har nu passerat rivningsstadiet och övergått till uppbyggnad. Det blir en ny, stor entré med garderob och två toaletter. Bakom detta utrymme blir det ett litet rum för förvaring av möbler och städutrustning. I det stora rummet blir det ett nytt kök, nya vitvaror samt nya ytskikt. Gardiner och vissa möbler kommer […]

Rensning i vinds- och källargångar m.m.

När vi har en container för grovsopor på plats är det lämpligt att rensa alla gemensamma utrymmen från allt som inte hör hemma där. Måndag 18 september kommer styrelsen att gå igenom gemensamma utrymmen och avlägsna allt som inte hör hemma där. De utrymmen det gäller är: källar- och vindsgångar cykelrum och cykelhus (bara skrot […]

Container för grovsopor 14–19 september

container_170907 Torsdag den 14 september kommer en container där vi kan kasta sådant som inte passar i något av kärlen i sophuset. Tisdag den 19 september (sannolikt på morgonen) hämtas den igen. Här passar: möbler, köksgrejer, krokiga spikar och annat. Passa t.ex. på att kasta saker av metall, plast eller glas som inte är förpackningar. […]

Trädgårdsnytt 2017

En karusell har köpts in och ställts upp. Intill kommer ett nytt barnbord. Detta område kan bli en barnvänlig del av trädgården. I våras måste vi ta bort en oxel vid Skidspåret 13 som inte var frisk. Där blir det ett fruktträd. Bakom cykelhuset vid hus 11 finns ett nytt stort bord och 8 stolar. […]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00 plats: Höjdpunkten Dagordning Enligt stadgar § 22 a-s Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman. Välkomna!