Informationsblad

Några gånger per år ger vi ut lite mer omfattande informationsblad. Här finns de samlade med korta innehållsangivelser.

September 2015

Nya i styrelsen; Securitas; Ombyggnationer; Besöksparkering; Asfaltering och trädplantering; Påminnelser: inte rasta hunden på gården, ställ cykeln i cykelhus/-rum under vintern, “varningslapp” för buller, hjälp till att sanda.

 

Augusti 2014

Nya i styrelsen; Beslut: byte elslutbleck, extra amortering, internet som standard, el från Umeå energi, trappkärra; tips om balkonginglasning; pågående: renovering av bastu och Höjdpunkten, andra lokaler, vision; repfond; på gång: markarbeten, rengöring ventilation; undvik stopp i avloppet.

 

Juni 2013

50-årskalas; Ny suppleant; Enkät om ny tvättstugebokning; Grillning; Balkongfel åtgärdade?; Parkerings- och garageregler; Påminnelser (inga soppåsar i trapphus, ingen personlig egendom i trapphus och gångar, sopsorteringsregler ska följas)

 

December 2012

Buget och underhållsplan för 2013; Lås- och bokningssystem; Sånt som hänt; Ersättning för glödlampor; Tips (testa brandvarnare, anmäl balkongfel, rulla påse för hushållsavfall, lägenhetsnummer, köksavlopp).

 

Augusti 2012

Nya i styrelsen; Regler för ventilation; Balkonger färdiga; Lås- och bokningssystem snart klart; Byte fler lås; Ekonomi; Säkerhet och miljö (källsortering, brandvarnare, radonmätning); Pågående och kommande projekt

 

December 2011

Ekonomi och avgifter; Balkonger; Unerhållsplan år 2012; Lås och bokningssystem beställt; Felanmälan, stopp i avloppet; Renovering av bostadsrätt; El och belysning; Radonmätning

 

Juni 2011

Ny ledamöter; Perlatorer; Balkonger; Underhållsåtgärder; Renovering och underhåll i lägenheter; ROT-avdrag; Lås och bokningssystem; Några avfallspunkter; Felanmälan akuta fel; Webbe

 

December 2010

Budget år 2011 – oförändrade avgifter; Balkonger; Underhållsplan 2011; Trapphusventilation; Lägenhetsbesiktning – iakttagelser; Elavfall;

 

September 2010

Balkongbeslut; Fyllnadsval och extra stämma; Uppfräschning av trapphus; Bara bilar i garagen

 

Maj 2010

Ny styrelse; Balkonginfo; Källsortering; Jordfelsbrytare i garage; Underhållsåtgärder; Gamla badrum

 

December 2009

Budget år 2010; Nya månadsavgifter och hyror; Bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkring; Underhållsplan 2010; Elarbeten; Utomhusbelysning

 

November 2009

Stämmobeslut om balkonger; Återvinning av matavfall; Ventilation; Brandvarnare; Elarbeten; Utomhusbelysning

 

Juli 2009

Ny styrelse; Höjdpunkten och bastun; Källsortering; Brandskydd; Elarbeten; Balkonger

 

Mars 2009

Budget år 2009; Underhållsplan år 2009; Trappstädning; Kabel-tv; Enkätsvar: balkonger, miljö; Ordningspåminnelser

 

November 2008

Stämmobeslut om kostnader för duschblandare, spolanordning och kranar; Pengar (ränta och elpris); Avslutat, pågående och planerat underhåll

 

Mars 2008

Tak över entréer; Nya tvättmaskiner och torktumlare; Renovering Höjdpunkten

 

September 2007

Nya styrelseledamöter och husombud; Stämmobeslut om regler för renovering av våtrum; Stämmobeslut om kostnader för duschblandare, spolanordning och kranar; Regler för garage och motorvärmarplatser; Byte av avstängningsventil under diskbänk; Förråd och plats för frys att hyra; Markarbeten; Ny firma för fastighetsskötsel från januari 2008; Energideklaration

 

Mars 2007

Budget för år 2007; Sänkta månadsavgifter och hyror; Matkällare; Underhållsplan år 2007; Förslag till årsstämman; Regler uthyrning Höjdpunkten

 

November 2006

Juni 2006

Januari 2006

September 2005

Mars 2005

Juli 2004

Mars 2004

Juni 2003

Augusti 2002

Februari 2002

Augusti 2001

Mars 2001