Miljöarbete

Brf Höjdpunkten arbetar aktivt för att minska den negativa miljöpåverkan och verka för ett hållbart samhälle. Här beskrivs något av det vi gör.

Energianvändning

Våren 2020 lät vi på nytt göra en energibesiktning. Den visade att vi totalt använder 122 kWh/m2 energi.

Styrelsen arbetar vidare på att minska energiförbrukningen, bland annat utifrån förslag i samband med energideklarationen.

I tvättstugorna finns moderna tvättmaskiner med låg vatten- och elförbrukning.

Avfall

I våra miljöhus (de små trähusen mellan hus 10 och 12 resp. mellan hus 11 och 13) finns kärl för förpackningar, tidningar, glödlampor, batterier, elavfall, matavfall och hushållsavfall.

Det är viktigt att sortera korrekt. Inget får lämnas på golvet.

Ett par gånger per år brukar vi beställa hem en container där man kan kasta sådant som inte passar i passar i något av kärlen i miljöhuset. Här passar gamla möbler, stekpannor och plastleksaker.

Lämna farligt avfall till miljöstation

Det allra viktigaste är förstås att lämna in farligt avfall på en miljöstation.

Förutom vid Återvinningscentralen (ÅVC) på Gimonäs finns en miljöstation vid OKQ8 på Haga.

Elavfall är farligt avfall och måste omhändertas på rätt sätt.

  • När man köper nya vitvaror eller apparater för ljud och/eller bild ska man kunna lämna det uttjänta i butiken: “Alla företag som säljer elektriska och elektroniska produkter eller batterier, har ett ansvar att omhänderta produkten när den är förbrukad.” (www.el-kretsen.se)
  • I varje miljöhus har vi en s.k. elhäck där man kan lämna mindre elapparater. När den är fylld beställer vi tömning.

Minska miljöpåverkan i vardagen

Alla kan vi bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle genom att minska vår miljöpåverkan. Här några tips som hör ihop med boende:

  • Städa miljövänligt
    Kemikalier är sällan nödvändiga för att hålla rent omkring sig. Såpa, citronsyra, ättika och mikrofibertrasor är bra hjälpmedel. Se länk i listan till höger.
  • Återanvänd och återvinn
    Lämna de saker du inte längre har användning för och som är hela till Returbutiken, Myrorna eller Röda korset.