Hej och välkommen till Brf Höjdpunkten

Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten finns i stadsdelen Berghem i Umeå. Vi har totalt 139 lägenheter fördelade på fyra punkthus – med adresserna Nydalavägen 10 och 12 samt Skidspåret 11 och 13 – samlade kring en stor grönyta.

Här på bostadsrättsföreningen Höjdpunktens webbsidor finns information som kan vara till nytta och glädje både för oss som redan bor här och för personer som är intresserade av att flytta hit. Under rubriken Om brf Höjdpunkten hittar du information om föreningen. Det kan vara en lämplig början för den som inte känner till oss. Här finns till exempel en karta, lite om föreningens historia liksom korta beskrivningar av något av det vi erbjuder våra boende.

Den som bor i vår förening hittar kontaktuppgifter och liknande på den lösenordsskyddade sidan För boende. De dokument som finns i avdelningen Stadgar och regler är i första hand till för våra boende.

Senaste nyheter

Nya i styrelsen 2017

Sidan Styrelse och förvaltare på de lösenordsskyddade sidorna För boende är uppdaterad med namn på en ny ledamot och en ny suppleant. På anslagstavlorna i entréerna finns också uppgift om styrelsens sammansättning.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00 plats: Höjdpunkten Dagordning Enligt stadgar § 22 a-s Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman. Välkomna!