Hej och välkommen till Brf Höjdpunkten

Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten finns i stadsdelen Berghem i Umeå. Vi har totalt 139 lägenheter fördelade på fyra punkthus – med adresserna Nydalavägen 10 och 12 samt Skidspåret 11 och 13 – samlade kring en stor grönyta.

Här på bostadsrättsföreningen Höjdpunktens webbsidor finns information som kan vara till nytta och glädje både för oss som redan bor här och för personer som är intresserade av att flytta hit. Under rubriken Om brf Höjdpunkten hittar du information om föreningen. Det kan vara en lämplig början för den som inte känner till oss. Här finns till exempel en karta, lite om föreningens historia liksom korta beskrivningar av något av det vi erbjuder våra boende.

Den som bor i vår förening hittar kontaktuppgifter och liknande på den lösenordsskyddade sidan För boende. De dokument som finns i avdelningen Stadgar och regler är i första hand till för våra boende.

Senaste nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Höjdpunkten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tid: tisdag den 16 maj 2017 kl. 19.00 plats: Höjdpunkten Dagordning Enligt stadgar § 22 a-s Förutom ovanstående beslutsärenden blir det fika samt information om kommande underhållsåtgärder. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 delas ut till alla medlemmar ungefär en vecka före stämman. Välkomna!

Välkommen till vår nya webbplats!

Vi hoppas att du tycker att denna nya webbplats ser snygg ut och är informativ. Den som har tips och förslag när det gäller innehåll och struktur får gärna framföra dem till styrelsen.

Efter relining av avloppsledningar

Nu när våra avloppsledningar är relinade är det ju viktigt att vi sköter om dem så att de inte blir tilltäppta. Här några tips: Diskbänken. Spola inte ner fett i vasken: Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Samla matolja i en plastflaska som du kastar i hushållssoporna. Toaletten. I toaletten får man […]