Policydokument

På den här sidan har vi samlat våra olika policydokument.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Hur brf Höjdpunkten avser att arbeta med detta beskrivs i detta dokument:

Systematiskt brandskyddsarbete

De delar som berör alla boende återfinns i detta dokument som också ger en del konkreta tips:

Systematiskt brandskyddsarbete – information till boende

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättslagen – och även våra stadgar – säger att den som vill hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand måste ha styrelsen tillstånd för det. Om man under en begränsad tid själv inte har möjlighet att utnyttja sin bostadsrätt kan man ansöka om tillstånd. Brf Höjdpunktens policy som är vägledande för styrelsens beslut beskrivs i detta dokument:

Policy för andrahandsuthyrning

Hantering av personuppgifter

I bilagarna beskrivs dels vilka register med personuppgifter brf Höjdpunkten har, dels hur vi hanterar personuppgifter.

Register med personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter