Renoveringsfrågor

Som bostadsrättshavare har man ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Föreningen äger dock själva byggnaden och har också ett underhållsansvar.

“Vatten är ett farligt gift som omger hela Visby stift.” Falstaff Fakir

Ledningar för vatten, avlopp, värme

Att hålla koll på vattnets vägar genom en fastighet är ytterst viktigt. Det gäller för det första ledningar för vatten och avlopp samt för vattenburen värme inklusive radiatorer/ värmeelement. Dessa får förstås inte vara defekta så att vatten kan strömma ut. Allt rörmokeriarbete i lägenheterna måste utföras av fackmän.

Badrum – och lite kök

Man måste naturligtvis också se till att tätskikt bakom resp. under kakel- och klinkerplattor är täta. Det är INTE de som finns i originalbadrummen. Var alltså försiktig med vatten på väggar och golv ifall du har ett sådant badrum!

För renovering av badrum har vi sammanställt de regler som gäller specifikt för vår förening i ett särskilt dokument.

I dokumentet Regler ventilation beskrivs de specifika kraven på frånluftsdonen.

Det är viktigt att komma ihåg att det är asbest i kakelfogarna. Det måste saneras på ett korrekt sätt.

Spiskåpa/ fläkt

I våra hus får man bara ansluta spiskåpa, Alliance-fläkt eller fläkt med särskild insats till ventilationssystemet. Läs mer i dokumentet Regler ventilation.

Tvätt- och diskmaskiner

Om du installerar en tvätt- eller diskmaskin måste detta göras på ett säkert sätt – både vad gäller el och vatten. Avstängningsmöjlighet på vattnet och jordfelsbrytare är krav. Anlita experter för detta!

En s.k. skvallerplåt, ett diskmaskinsunderlägg av plast, är ett krav. En sådan under diskmaskinen gör att att ett eventuellt vattenläckage blir synligt innan vattnet letat sig in i väggar och golv. Finns att köpa på t.ex. byggvaruhus för någon hundralapp.

Försäkringsfrågor

Det delade underhålls- och renoveringsansvaret är ett kännetecken för boendeformen bostadsrätt. Som bostadsrättshavare har man ansvar för ytskikt även ifall skadan beror på en olyckshändelse Eftersom vissa skador kan bli väldigt kostsamma (ofta omkring 100.000 kronor för ett vattenskadat badrum) är det av yttersta vikt att ett särskilt bostadsrättstillägg kopplats till hemförsäkringen.

Bostadsrättstillägg till alla
För att säkerställa att alla medlemmar har detta skydd ingår det i föreningens fastighetsförsäkring.

Ansvarfördelning

Ofta berörs både fastighetsförsäkringen och den enskilda medlemmens försäkring. I det bifogade dokumentet beskrivs översiktligt vad som gäller i några olika fall.