Stadgar och regler

Som bostadrättshavare är man medlem i en föreningen. Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten har liksom andra föreningar stadgar som reglerar verksamheten. Dessa och andra regler och föreskrifter finns på dessa sidor.

Under rubriken Ordningsregler beskrivs just detta. Huvuddelen av reglerna handlar om att man ska ta hänsyn till sina omkringboende. En annan viktig kategori har med allas vår säkerhet att göra.

De regler som gäller specifikt för garagen finns samlade i dokumentet Garageregler, se länk till höger.

Bostadsrättshavare har ett stort ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. I ett flerbostadshus är det ju viktigt att renoverings- och underhållsåtgärder utförs på ett sätt så att man inte förorsakar skador på fastigheten. Under Renoveringsfrågor har vi samlat några regler kring detta.